İletişim
Kayıt Şartları

Kayıt Şartları

ÖĞRENCİ KABUL / KAYIT ŞARTLARI


Kurumuza, Öğrenci kabulünde aşağıdaki adımlar sırasıyla takip edilmektedir.

 

1. Öğrenci Velisi ve öğrenciye, Yurt binalarımız gezdirilerek; Kurumun fiziki tüm şartları müşaade ettirilmektedir. Yurtlarımızın fiziki şartlarını memnuniyetle karşılayan, beğenen, öğrenci ve velisi, aşağıdaki 2. adıma alınır.

 

2. Fiziki şartlarımızı beğenmiş olan öğrenci ve velisine, bir sunum dosyasıyla, Resmi Yönetmelik, Kurumsal prensiplerimiz ve işleyişe ait tüm işlemler arz edilir. Bunlara, birebir uygunluk sağlayacağına inanan öğrenci ve velisi, aşağıdaki Kayıt, adımına geçirilir.

 

3. Kayıt adımında; Yüz-yüze tanışma ve mülakatınızda, bizzat Yurt Müdürü tarafından, öğrenciniz, boş bir kontenjana değil, kendisinin, öğrenim hayatını destekleyecek, ruh ve beden sağlığını koruyacak, sosyal hayatını mutlu ve huzurlu kılacak uygun bir kontenjana, kesinlikle ve mutlak olarak yerleştirebilecekse, kaydına onay verilir.

 
Çocuğunuzun kurumumuza kabul ve kayıt işlemlerinin hızla ve eksiksiz olarak yapılabilmesi ve 2015 - 2016 öğrenim yılında, birlikte pek çok başarıya imza atmamıza imkân sağlayacak huzur ve güven ortamını, yine birlikte, el ele, gönül gönül' e tesis ettirebilmemiz için, ön gördüğümüz bazı önemli hususları, sizlere hatırlatmak istiyoruz.
Öğrenci bilgi formunu eksiksiz doldurunuz.


Kurum yönetmeliğini dikkatlice okuyup, açık görmediğiniz veya anlamakta zorluk çektiğiniz hususları, mülakatınız anında, doğrudan yurt Müdürümüzden sorunuz.
kurumsal tecrübelerimizin ışığında hazırlayıp, format haline getirdiğimiz, Müdürlüğümüzden olası taleplerinize ait hususları içeren dilekçeyi, doldurmanızı özellikle, tavsiye ederiz. Lütfen, diğer talep ve isteklerinizi yazılı olarak, Müdürlüğümüze, kayıt esnasında veya sonradan, ayrıca iletiniz. Böylelikle, resmi takip işlemini kurum olarak başlatacağımız gibi, sizi de taleplerinizle ilgili hususlarda ivedilikle bilgilendirme imkânını elde etmiş olacağız.


Kurumumuza çocuğunuz ilgili gelen veya iletilen talimat ve taleplerin, tarafınızdan gönderilmiş olduğunun kontrolü için, şahsınızdan, imza beyannamesi almaktayız. Biliniz ki; İkinci bir yazılı talimatınıza veya şahsi başvurunuza kadar; imza beyannamesinde imzası bulunan velinin ( sizin ) dışınızda, hiç kimse kurumumuz tarafından öğrencinin veli veya vasisi olarak, kesinlikle muhatap kabul edilmeyecektir.

 

 
Saygılarımızla

 

Öğrenci Kabulünde Gerekli Evraklar

 

1-Nüfus Cüzdanı Örneğiniz

2-İkametgah Belgesi

3-Öğrenci olduğunuza dair okuldan veya kurs yönetiminden alacağınız belge.

4-Sağlık Durumunuzu, Toplu yerde yaşama elverişli olduğuna dair doktor raporu.(Hükümet, belediye, yurt okul tabipliklerinden veya mediko - sosyal merkezinden )

5-Adli sicil belgesi

6-Dört adet vesikalık fotograf